MØD OS

Herunder finder du de lokale ildsjæle, som arbejder i styregruppen for oprettelse af en ny kristen friskole i Fredericia

Hanna Klitlund Nielsen

Hanna Klitlund Nielsen
Som forælder og lærer vil jeg arbejde for:
– Et tæt samarbejde mellem skolen og familierne om at skabe en god og tryg skolegang for barnet
– at eleverne oplever sig værdifulde, ikke pga. hvad de gør eller kan, men pga. dem de er.
– at personalet, elever og forældre er med til at skabe en tryg og hjemlig atmosfære på skolen.

Ulla Kragh Jespersen

Ulla Kragh Jespersen
Som lærer og sprogcenterlærer vil jeg gerne medvirke til, at:
– Skolen er for alle et trygt sted at være, lege og lære
– At skolen har et dynamisk fagligt niveau
– Eleverne styrkes i de sociale kompetencer, så hver enkeltes elevs værdi, bliver respekteret
– At skolen skaber gode rammer, så børnene bliver udviklet fagligt, socialt som
selvstændige mennesker

Bjarne Ingemansen

Bjarne Ingemansen
Jeg vil som jurist og som nærstående til en person med handicap gerne bidrage til, at:
– Skolen har styr på alle juridiske forhold
– Enhver elev oplever sig elsket og værdifuld
– Skolen er en arbejdsplads med god arbejdslyst for alle ansatte

Henrik Lundahl Revshøi

Henrik Lundahl Revshøi
Som mediegrafiker og far vil jeg:
– bidrage med at udvikle og producere indhold til medier som fx foto, video, grafik m.m.
– byde ind med idéer.
– arbejde for at skolen bliver et sted med tryghed, et stærkt fællesskab og kreativitet. 

Helene Kofoed-Pihl

Helene Kofoed-Pihl
Som mor, religionssociolog og en, der for nyligt har skrevet speciale om friskoler i Danmark, bidrager jeg særligt med:
– viden om friskolelovgivningen, tilsynspraksis og kravene til en friskole
– et fokus på at styrke sammenhængskraften på skolen og forankringen i lokalområdet 
– en brand for at skabe et trygt læringsmiljø med tydelige værdier og respekt for det enkelte barns udvikling.

Torben Mathiesen

Torben Mathiesen
Som konsulent i Foreningen af Kristne Friskoler bidrager jeg med:
– Ekspertise om lovgivning og regler for friskoler
– Erfaring og viden fra etablering af andre kristne friskoler
– Nært kendskab til ledelse og drift af friskoler

Sissel Kofoed Nedergaard

Sissel Kofoed Nedergaard
Som forælder og sygeplejerske vil jeg gerne medvirke til, at:
– Skolen er et trygt sted hvor den enkelte elev bliver set og opbygget fagligt, personligt og åndeligt. 
– Skolen fungerer med et stærkt samarbejde mellem ledelse, lærere og forældre.

Steen Kleinstrup Sørensen

Steen Kleinstrup Sørensen
Som merkonom og økonomichef vil jeg gerne bidrage med mine kompetencer og erfaringer inden for:
– Budgettering af skoles drift og likviditet 
– Økonomistyring m.v. I opstartsfasen I 
– Fundraising