Stiftende generalforsamling for ny kristenfriskole friskole og daginstitution i Fredericia

Dagsorden for den stiftende generalforsamling den 27. oktober 2021 kl 19:30 i Aktivitetshuset, Søndermarken, Søndermarksvej 74A, 7000 Fredericia.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Registrering af fremmødte, der ønsker stemmeret
  4. Valg af stemmetællere
  5. Status ved initiativgruppen
  6. Præsentation af vedtægter, spørgsmål og afstemning om disse
  7. Valg af bestyrelse
  8. Det videre arbejde
  9. Eventuelt

Vedtægter Børnehuset Kvisten Fredericia

Vedtægter for Kr. Friskole i Fredericia