Vision og værdier

Det bliver en lille og tryg skole, hvor alle børn ved, at de er en vigtig del af fællesskabet.

Skolen har et tydeligt værdigrundlag med respekt for børnenes udvikling. Vi tør sætte ord på livets store spørgsmål.

Vi tror på, at det skaber de bedste rammer, og dermed trivsel og læring for børnene i skolen.

Visionen: At skabe et trygt læringsmiljø, hvor børnene kan uddannes og dannes både fagligt, menneskeligt og værdimæssig
Værdigrundlag: Den kristne tro er skolens fundament, og vores menneskesyn er derfor, at alle har uendelig stor værdi. Vi værner om det enkelte menneskes trosfrihed. Der skal være frihed til at tro og til ikke at tro.

Vi ønsker
– En skole, der tør sætte ord på livets store spørgsmål og lade folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag komme til udtryk i skolens virke.
– En skole med kreativ undervisning med brug af fortælling, sang og naturens ‘undervisningslokale’.
– En skole, der giver børnene lyst til at udforske verden og livet
– Et stærkt fællesskab i de enkelte klasser og på skolen som en samlet enhed. Et fællesskab præget af anerkendelse og gensidig respekt, så eleverne udrustes til at leve i et samfund med frihed og demokrati.
– En lille skole, hvor alle kender alle, og alle børn ved, at de er en vigtig del af fællesskabet
– En dagligdag præget af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for barnet
– At bidrage til, at alle eleverne har en god skoletid, hvor de glæder sig til at komme i skole

En tryg hverdag for alle – i godt samarbejde med forældrene
Forældre skal hver dag trygt kunne sende deres børn i skole.
Vi ønsker, at forældrene oplever stor grad af medansvar og deltagelse i elevernes skolegang og trivsel.